Vlad Țepeș

1431 - 1476

Ștefan cel Mare

1433 -1504

Mihai Viteazul

1558 - 1601

Tudor Vladimirescu

1780 - 1821

Alexandru Ioan Cuza

1820 - 1873

Avram Iancu

1824 - 1872

Scopul nostru

Partidul Românua Mare promovează interesele social-economice ale celor mai largi categorii de cetăţeni şi militează pentru realizarea idealurilor naţionale, renaşterea României printr-o politică a prosperităţii, dreptăţii şi concordiei

Partidul România Mare este un partid de centru-stînga, de orientare naţională, el se pronunţă pentru pluralism în viaţa politică şi îşi propune reaşezarea relaţiilor din societate pe principiile statului de drept, ale democraţiei şi ale justiţiei sociale

Economie

Partidul România Mare are drept scop, dezvoltarea şi modernizarea societăţii româneşti, ridicarea standardului de viaţă al cetăţenilor, promovarea idealurilor, valorilor şi intereselor naţilonale.

Prietenie si colaborare

Partidul România Mare militează pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu toatea ţările lumii, relaţii bazate pe principiile şi normele dreptului internaţional

Republica

Partidul România Mare se pronunţă pentru REPUBLICĂ - aceasta fiind cea mai potrivită formă de guvernamînt a României.


Suveranitate

Partidul România Mare combate, pe toate căile legale, acţiunile persoanelor, organizaţiilor şi partidelor care atentează la independenţa, unitatea şi suveranitatea României.